تعداد کتاب فروشی های فعال استان خراسان جنوبی : ۱۱ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ اندیشمند حمید نایبی زاده ۰۵۶۳۲۲۱۸۱۳۷ بیرجند خیابان معلم ؛معلم 1 مشاهده ی جزئیات
۲ به نشر، فروشگاه بیرجند مجتبی غلامی ۰۵۶۳۲۲۳۰۲۶۱ بیرجند بین شهدای 1 و3 مشاهده ی جزئیات
۳ پاتوق کتاب بیرجند سید مجتبی حسینی ۰۵۶۳۲۴۲۳۵۱۲ بیرجند خیابان مدرس. بین مدرس 25 و فلکه سوم مشاهده ی جزئیات
۴ شهر کتاب مبین احمد ایادی ۰۵۶۳۲۷۲۹۳۹۷ فردوس خیابان امام خمینی مشاهده ی جزئیات
۵ نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری ۰۵۶۳۲۲۳۳۴۱۴ بیرجند میدان شهدا - نبش حکیم نزاری یک - پلاک 254 مشاهده ی جزئیات
۶ نهال دانایی فاطمه نظری کاریزنویی ۰۵۶۳۲۴۵۵۱۱۳ بیرجند خراسان جنوبی. بیرجند. خیابان معلم. بین معلم 37 و چهارراه 15 خرداد. مشاهده ی جزئیات
۷ کتاب سرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم ۰۵۶۳۲۲۱۰۰۰۷ بیرجند 17 شهریور - کوچه دانشگاه 4 - خیابان دانشگاه - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۸ کتاب و محصولات فرهنگی خوارزمی محمدحسین رزقی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱ بیرجند میدان ابوذر - ابتدای بلوار مدرس- کوچه مدرس 2 - ساختمان خوارزمی مشاهده ی جزئیات
۹ کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد ۰۵۶۳۲۲۳۳۹۵۱ بیرجند بیست متری دوم مدرس - خیابان نواب صفوی-پلاک15 مشاهده ی جزئیات
۱۰ کتابشهر ایران علی اکبر بیجاری ۰۵۶۳۲۲۲۳۹۹۰ بیرجند میدان ابوذر - جنب شهرداری مشاهده ی جزئیات
۱۱ کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی صغری علی آبادی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۵ بیرجند بلوار مدرس - مدرس 2 - پلاک 100 مشاهده ی جزئیات